Nasljednik ste? Evo kako će porez na imovinu utjecati na vas

Nasljeđujete? Prijenos imovine s umrle osobe na živu je naravno ograničen širim krugom pravnih pravila. Položaj nasljednika i postupanja nadležnih tijela u tim slučajevima su određena posebnim pravnim pravilima koja su dio građanskog prava. Predmet ovog članka nisu pravila nasljeđivanja nego porez na imovinu koji se eventualno treba platiti kada dobijete imovinu u naslijeđe.

Porez na nasljedstvo je specifičan porez. Radi se o slučaju u kojem osoba naslijeđuje imovinu bez protuusluge. Prilikom naslijeđivanja jako je dobro bilo biti upućen u sve okolnosti koje tome slijede. Prvo što bi trebali znati jest da su srodnici u ravnoj liniji ili bračni drugovi oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstvo. Drugo je slučaj naslijeđivanja imovine od prijatelja ili poznanika, pogotovo ako se radi o vrijednosnicama ili pokretninama.U tom slučaju se naplaćuje porez u cijelosti i to po stopi od 5%. Porez na nasljedstvo se mora platiti u roku od 15 dana i to na račun proračuna županije prema mjestu prebivališta. Prethodno je potrebno dostaviti podatke za utvrđivanje poreza na nasljedstvo. U slučaju nedostavljanja podataka predviđene su novčane kazne i to u iznosu do 25.000,00 HRK. Kada je predmet nasljedstva nekretnina postoji nekoliko scenarija; ukoliko je osoba živjela sa ostaviteljem u gospodarskoj zajednici, odnosno ukoliko je s ostaviteljem stjecala imovinu oslobođena je plaćanja poreza na promet nekretninama.Porezna oslobođenja imaju i osobe koje su bile u krvnom srodstvu s ostaviteljem,bračni drugovi, te bračni drugovi koji sređuju odnose u svezi s rastavom braka.

Žalbe

Pri utvrđivanju poreznih osnovica moguće su greške i nepravilnosti nadležnih tijela. Zato i postoji institut žalbe. Žalba se pravovremeno podnosi kada i ako porezna služba pogrešno procijeni vrijednost imovine. Naplata poreznog duga je odgodiva. Međutim, ako osoba sama u prijavi navede vrijednost imovine naplata nije odgodiva, ali i za to postoji lijek jer postoji pravo na povrat. Uz povrat moguće je dobiti i kamatu od 7,5% godišnje i to unutar tri godine.Postupak za podnošenje žalbe je slijedeći; preporučenom poštom ili neposredno žalba se predaje drugostupanjskom sudu. U žalbi se mora navesti rješenje protiv kojeg se žalite, razlozi i dokazi koji podupiru žalbu.Ako ste odlučili ne platiti dug bez obzira na razlog, dug će se naplatiti prisilno iz imovine, a kamata na dug je 15% godišnje.

Ako ste u poziciji da ste naslijedili imovinu, postoji mogućnost da možete proći bez plaćanja poreza na nasljedstvo. Ako to nije slučaj, najbezbolnije je odmah platiti državi pripadajući iznos jer ćete u konačnici prije ili kasnije morati platiti dug. Svako zakašnjenje nosi zateznu kamatu od spomenutih 15% godišnje stoga gledajte da obavezu podmirite na vrijeme jer kao što je rekao Benjamin Franklin u pismu Jeanu Baptisteu Le Royu, 13.-og studenog 1789. godine “ U ovom svijetu ništa nije sigurno, osim smrti i poreza. ”

Komentari (5) Pogledaj ostale komentare na temu
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve