Ingri prihodi pali 17 posto, uskoro odlučuje o izboru Šterna u NO

Tvrtka Ingra na stranicama Zagrebačke burze objavila je izvješće Uprave o poslovanju u 2011. godini uz privremena nerevidirana financijska izvješća.

U odnosu na 2010. godinu, poslovni prihodi INGRA Grupe iskazali su pad od 17% na 208 milijuna kuna u 2011. godini, uglavnom zbog sporije realizacije radova u Iraku i niže realizacija dvije dionice autocesta u Hrvatskoj – na jednoj dionici u tijeku su radovi na arheološkim iskopinama, a na drugoj dionici investitor je u postupku rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Ostali započeti i ugovoreni projekti teku u skladu s ugovorenom dinamikom izvođenja radova.

Unatoč manjim poslovnim prihodima, ostvarena je značajno viša bruto dobit. U 2010. godini ostvarena je bruto margina od 5% dok je u istom razdoblju 2011. godine ona povećana na 9%. Posljedično, operativni gubitak u 2011. godini smanjen je za 32% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Viša razina profitabilnosti ostvarena je dijelom zbog bolje profitabilnosti na novim projektima, a dijelom i zbog pozitivnog utjecaja jednokratnih stavaka.

Budući da je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa Dvori Lapad završena, troškovi kamata povezani s izgradnjom ovog kompleksa, za razliku od 2010. godine, prikazuju se kao financijski rashod. To je u najvećoj mjeri uzrokovalo rast financijskih rashoda.

Financijski položaj

Neto dug na dan 31.12.2011. iznosi 976 milijuna kuna i smanjen je za 13,6 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2010. Zbog poremećaja na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima tijekom 2011. godine, Društvo nije uspjelo realizirati planirani projekt refinanciranja kojim bi kvalitetno uskladilo dinamiku novčanog tijeka. Društvo informira ključne vjerovnike o svim svojim aktivnostima i ima njihovu podršku u svojim naporima, te vjeruje da će ubrzo uspjeti realizirati jedno od nekoliko rješenja na kojima intenzivno radi.

Što su radili tijekom godine

INGRA je 12. travnja 2011. zaključila ugovor u Iraku na projektu rehabilitacije jedinice 1 hidroelektrane Haditha (6x110 MW) u vrijednosti 5,8 milijuna eura. Početak radova očekuje se tijekom drugog kvartala 2012. godine. Radovi će obuhvatiti rehabilitaciju turbina, generatora i pripadajuće opreme na jedinici jedan i odvijat će se u dvije faze. Uključujući isporuku, izvođenje radova trajat će 24 mjeseca. U lipnju 2011.g. na jednom od svojih tradicionalnih tržišta u inozemstvu, INGRA je ugovorila realizaciju projekta u vrijednosti oko 56 milijuna eura s rokom izvođenja
radova od 26 mjeseci, na kojem su pokrenute i planirane projektantske aktivnosti.

U travnju 2011.g. potpisan je sporazum o poslovnoj suradnji s ruskim tvrtkama Mašinoimport i Interaktiva. INGRA je u srpnju 2011.g. zaključila sporazum o poslovnoj suradnji s talijanskom tvrtkom Bonatti S.p.A. na tržištima od obostranog interesa – Hrvatske, Iraka, Alžira i Saudijske Arabije na području energetike, industrije i graditeljstva. Na projektu izgradnje hidroelektrane Lešće izvršena je uspješna primopredaja objekta tijekom kolovoza 2011.g.

Dionica Ravča-Ploče 1 do čvora Vrgorac na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik predana je investitoru na korištenje. Na autocesti Zagreb-Sisak završeni su radovi na glavnoj trasi dionice Buševec-Lekenik i očekuje se primopredaja radova investitoru. INGRA nastavlja s izvođenjem radova na izgradnji PUO „Pešćenica sjever“ koji se nalazi na autocesti Zagreb-Sisak, dionica Buševac-Lekenik. Isto tako nastavljaju se radovi na dionici Ravča-Ploče 1, od čvora Vrgorac do Ploča 1.

Zaključena su dva ugovora za izgradnju državnih cesta u Bjelovarsko-bilogorskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao i ugovor za izgradnju Podravskog „Y“, dionica Vrbovec-Bjelovar, trasa i čvor Farkaševac te ugovor za izgradnju dionice Sredanci-granica BIH, na autocesti A-5. Ukupna vrijednost sva četiri ugovora iznosi 70,8 milijuna kuna. Realizacija istih očekuje se tijekom 2012. i 2013. godine.

Tijekom 2012. godine INGRA kao članica Konzorcija hrvatskih graditelja očekuje potpisivanje novih ugovora na izgradnji i obnovi cesta u Hrvatskoj. U Makedoniji su u tijeku radovi na izgradnji bolnica Tetovo, Gostivar i Bardovci-Skopje. Dok se početak radova na hidroelektrani Haditha u Iraku očekuje uskoro, radovi na rehabilitaciji dvije parne turbine Al Qaim teku sporije od predviđenog plana – izvršena je isporuka dijela opreme, a edukacija predstavnika Al Qaima uspješno je dovršena. Očekuje se dovršetak isporuke preostale opreme, nastavak izvršenja radova na gradilištu i puštanje u pogon u prvom polugodištu 2012. godine. Na objektu Klinike za tumore Zagreb obavljen je tehnički pregled u prvoj polovici 2011. Objekt je predan investitoru u veljači 2012. godine.

Prodaja stambeno-poslovnih prostora na objektu Dvori Lapad tijekom 2011.g. nadmašila je očekivanja s obzirom na situaciju na tržištu nekretnina u Hrvatskoj. S prvim kvartalom 2011.g. u potpunosti su prodani svi prostori na kompleksu stambenih vila Srebrnjak u Zagrebu.

Sukladno odlukama Skupštine dioničara održane 22. prosinca 2010.g. uspješno je uvršteno 26. srpnja 2011.g. 6.045.200 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, na službeno tržište Zagrebačke burze. Temeljem Odluke Skupštine imatelja obveznica u rujnu 2011.g. promijenjen je datum dospijeća glavnice obveznica oznake INGR-O-11CA sa 6. prosinca 2011.g. na 6. prosinca 2016.g. i dopunjen je otplatni plan kamata.

Izvanredna Glavna skupština INGRE održava se 17. veljače 2012. godine. Na Skupštini će se odlučivati o izboru gospodina Davora Šterna za člana Nadzornog odbora INGRE.

(pd)

Komentari (1)
  • bigboffin
    bigboffin 9:46 15.2.2012.

    Davor Stern u NO? Amen.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve