Tri scenarija za novosadsku Metals banku

Dokapitalizacija, pripajanje ili prodaja mogućnosti su s kojima se špekulira kao opcije kojima bi prinudna uprava mogla završiti svoj posao u problematičnoj Metals banci

Mjesec dana nakon što je u novosadsku Metals banku uvela prinudnu upravu, Narodna banka Srbije (NBS) ponudila je nešto više detalja o tome zašto je ta financijska kuća dospjela u krizu likvidnosti.

Nakon završetka Skupštine dioničara, inače zatvorene za javnost, jedan od prinudnih upravitelja Đorđe Jeftić priopćio je da su otežanom poslovanju banke doprinijeli loši krediti gospodarstvu, nerazborita ulaganja u nekretnine i čudni odnosi menadžmenta s pojedinim dioničarima i deponentima. Time Jeftić, koji je zamjenik direktora Sektora za kontrolu banaka u NBS-u, nije rekao ništa izvan onoga što je javnost već naslućivala. Međutim, taj financijski stručnjak rekao je i da su nepravilnosti u poslovanju Metals banke uočene još proljetos, da je već tada pojačana kontrola i da se kriza likvidnosti naslućivala već tijekom ljeta. Sredinom listopada NBS je uveo privremene mjere, da bi desetak dana poslije bila postavljena prinudna uprava. Još je zanimljivija bila informacija da je tijekom proljeća sama banka, ali i članovi njezina Izvršnog odbora, bila vrlo oštro kažnjena. Bit problema je u neusklađenim gotovinskim tijekovima, odnosno u raskoraku priljeva i odljeva novca. Neki plasmani gospodarstvu bili su problematični. Usto je banka izvan svake logike ulazila u poslove s nekretninama. Otvoreno je čak 115 poslovnih jedinica, a zalazilo se i u neke poslove koji bankama zakonom nisu dopušteni. Na kraju, sprega menadžmenta i pojedinih dioničara i deponenata rezultirala je time da su neki klijenti neopravdano imali povlašten položaj. Istodobno su poslovna izvješća frizirana, što je dioničare i deponentne dovodilo u zabludu. Zahvaljujući financijskoj injekciji središnje banke (spominje se 2,5 mlrd. dinara, odnosno oko 28,3 mil. eura) stanje je stabilizirano i banka normalno izvršava svoje obveze. Govoreći o budućnosti Metals banke, Đorđe Jeftić je rekao da se razmatraju tri mogućnosti. Prva je integriranje banke u sustav jedne od velikih srpskih banaka. Druga je potraga za strateškim partnerom koji bi financijski ojačao tu bankarsku kuću, a treća, najmanje vjerojatna, podrazumijeva spremnost postojećih dioničara i deponenata da dokapitaliziraju Metals banku. Jedno od pitanja odnosilo se i na to da li će Metals banka ažurno vratiti pozajmicu NBS-u. Jeftić je rekao da postoji realno jamstvo (visoka aktiva i nekretnine koje brzo treba unovčiti), ali i da je najvažniji kolateral hipoteka na novo sjedište banke, koje se smatra najljepšim poslovnim objektom u Novom Sadu.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!