Sklopiti ugovor o djelu ili o radu?

Kad radnik obavlja poslove koji imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos smatrat će se da je sklopljen ugovor o radu

Ugovorom o radu regulira se radni odnos između poslodavca i radnika, temeljem odredbi Zakona o radu. Ukoliko neka osoba radi u poslovnim prostorijama poslodavca, na sredstvima rada poslodavca, po njegovim uputama i nalozima, ukoliko poslodavac odgovara prema trećim osobama za rezultate rada te osobe, obavlja li taj rad u radno vrijeme kao i drugi radnici tog poslodavca, radi se o radnom odnosu, bez obzira na to kako ugovorne strane nazovu takav ugovor. Po ugovoru o radu radnik radi nesamostalno, osobno po uputama i pod nadzorom poslodavca u njegovo ime i za njegov račun stavljajući mu na raspolaganje u određenom radnom vremenu svoju radnu snagu, a poslodavac mu je za obavljeni rad dužan isplaćivati plaću.

Radni odnos
Kad radnik obavlja poslove koji s obzirom na narav i vrstu rada imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, neovisno o tome kako su stranke taj ugovor nazvale, smatrat će se da je sklopljen ugovor o radu. Također postoji mogućnost privremenog zapošljavanja preko agencija za privremeno zapošljavanje koje temeljem sporazuma ustupaju radnika drugom poslodavcu za obavljanje privremenih poslova. Ugovorom o djelu regulira se odnos između naručitelja i izvođača nekog djela. Taj ugovor temelji se na odredbama Zakona o obveznim odnosima. Bit je u tome da se ne radi o radnom odnosu, gdje naručitelj nije u ulozi poslodavca, a izvođač rada nije u ulozi zaposlenika. Dakle, izvođač djela potpuno je samostalan i u ničemu ne zavisi o naručitelju. Kod ugovora o djelu se radi o ugovoru građanskog, obveznog prava temeljem kojeg izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, radi za svoj račun i na svoj rizik, radi u korisnom radnom vremenu pri čemu može raditi osobno ili može posao povjeriti i trećoj osobi jer odgovara za djelo i dužan ga je napraviti po pravilima struke te odgovara za mane svog djela po načelima građanskog prava, a za djelo prima ugovorenu naknadu.

Djelo i pravo
Ugovor o djelu bi se sa svim obilježjima ugovora obveznog prava mogao sklopiti samo za obavljanje jednokratnog posla, za koji nije bitno vrijeme rada, već izvršenje određenog posla u određenom roku i uz ugovorenu naknadu. Ugovor o autorskom djelu treba razlikovati od ugovora o djelu, ako se stvarno radi o obilježjima autorskog djela. Autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog stvaranja autorskog djela.Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima definira autorsko djelo kao originalnu intelektualnu tvorevinu iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. O djelima koja spadaju u autorska, te o odredbama Zakon ao autorskom pravu i srodnim pravima, pisat ćemo u sljedećem nastavku.

Praksa

Mogućnosti za poslodavce
Ponekad u praksi poslodavci radi izbjegavanja izvršenja obveza koje proizlaze iz radnog odnosa, s radnicima umjesto ugovora o radu sklapaju ugovor o djelu, čija je priroda posla, s obzirom na obilježja samog tog posla, dvojbena. U takvim slučajevima, poslodavcu stoji na raspolaganju mogućnost zaposliti zaposlenika na nepuno radno vrijeme, a njegovom preraspodjelom može se postići potreban fond sati u određenom razdoblju kad se po prirodi posla ukaže takva potreba.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!