Pojmovnik

Efektivna stopa
Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja točno diskontira procijenjena buduća novčana plaćanja ili primitke kroz očekivani vijek trajanja financijskog instrumenta, do neto knjigovodstvenog iznosa financijske imovine ili financijske obveze. U izračunu efektivne stope poduzetnik treba procijeniti novčane tokove uzimajući u obzir sve vrste ugovorenoga financijskog instrumenta, ali ne uzima u obzir buduće gubitke od zajma.

Ostali prihodi
U okviru ostalih iskazuju se iznosi prihoda koji su povezani s prihodima od redovitih aktivnosti, no ne proizlaze iz prodaje proizvoda, robe, odnosno usluga. Izdvajaju se zbog utjecaja na rezultat poslovanja koji je ostvaren prodajom proizvoda, roba i usluga unutar poslovne godine.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve