Isplativ i efikasan način zaštite od neplaćanja je osiguranje potraživanja

Edvard Ribarić, Hrvatsko kreditno osiguranje Edvard Ribarić, Hrvatsko kreditno osiguranje

Polica osiguranja potraživanja pokriva rizike neplaćanja te predstavlja alat koji omogućuje sigurniju naplatu.

Bez obzira na to koliko dobro poznajete tržište na kojem poslujete i kupce s kojima poslujete, neplaćanja i stečajevi ostaju tržišna realnost.

Kako se poslovanje društva širi, povećavaju se i rizici koji ga prate kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Nelikvidnost kupaca, stečajevi, predstečajne nagodbe, ovrhe, politička situacija na inozemnim tržištima, samo su neke od situacija koje mogu ozbiljno narušiti poslovanje i uzrokovati visoke financijske gubitke koje je teško prebroditi. Dobavljači roba i usluga često nemaju veliku pregovaračku moć u odnosu na svoje kupce kad se radi o uvjetima plaćanja. Kupci diktiraju uvjete međusobnog poslovanja pri čemu najčešće uvjetuju odgodu plaćanja, a svaka odgoda plaćanja veže na sebe rizik neplaćanja.

Rizik neplaćanja kupaca je sastavni dio tržišnog poslovanja. S obzirom na to da potraživanja u prosjeku čine više od 40% imovine društva, rizik nenaplate potraživanja ne može biti prepušten slučaju. U svakodnevnom poslovanju gubitak zbog nenaplaćenih potraživanja ima značajan utjecaj na cash flow, profitabilnost pa i kontinuitet poslovanja poduzeća. Svjesni činjenice kako je teško ugovoriti avansno plaćanje, ali i ishoditi klasične instrumente osiguranja naplate kao npr. akreditiv, bankarsku garanciju i sl., poduzetnici sve više ugovaraju policu osiguranja potraživanja. Polica osiguranja potraživanja pokriva upravo rizike neplaćanja te predstavlja alat koji omogućuje sigurniju naplatu pri prodaji roba i usluga uz odgodu plaćanja na domaćem i međunarodnom tržištu.

Dodatne usluge
Osiguranje potraživanja je puno šira financijska usluga od samog osiguranja jer osiguranicima, osim naknade štete, pruža i dodatne usluge i time postaje ključni alat i sastavni dio "risk managementa" svakog osiguranika. Pod dodatnim uslugama, koje su sastavni dio poslovanja Hrvatskog kreditnog osiguranja, smatram stručnu procjenu i praćenje rizika kupaca, aktivno sudjelovanje u naplati potraživanja kao i u troškovima povezanim s naplatom te lakši pristup izvorima financiranja kod poslovnih banaka s obzirom na to da se polica osiguranja može vinkulirati u korist poslovne banke.

Važni signali
Naše osiguranike informiramo o svim promjenama u poslovanju njihovih kupaca, kao npr. o statusnim promjenama, blokadama računa, podnesenim zahtjevima za otvaranje predstečajne nagodbe ili stečaja te urednosti plaćanja prema drugim našim osiguranicima. Kupci se konstantno "monitoriraju" te tako našim klijentima možemo vrlo brzo signalizirati eventualne promjene u poslovanju i platežnoj disciplini njihovih kupaca. Na taj način omogućujemo klijentima da koncentriraju prodaju prema platežno sposobnim kupcima. Osiguranje potraživanja tako omogućuje poduzećima transparentan, troškovno isplativ i fleksibilan način zaštite od neplaćanja.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve