Sudska praksa: Ugovor je sklopljen kada ga svi potpišu

Mićo Ljubenko Mićo Ljubenko

Ovjera potpisa prodavatelja, ima samo tu ulogu da osoba potvrđuje da je kao svoj priznala potpis na određenoj ispravi.

Porezna obveza nastaje danom potpisa, a ne ovjere

Prema stavu Upravnog sud RH u odluci br. Us-12527/1999 porezna obveza nastaje danom potpisa ugovora bez obzira što su potpisi ovjereni kod javnog bilježnika kasnije. Točno je da je odredbama članka 72. stavak 1. ZOO-a propisano kad je za sklapanje ugovora potrebno sastaviti ispravu, ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu sve osobe koje se njim obvezuju, a članak 25. i 26. istog Zakona da propisuje kako je ugovor sklopljen kada su se ugovorne strane suglasile u bitnim sastojcima ugovora. Iz ugovora koji je priložen u spis predmeta, razvidno je da su stranke isti sačinile 19. prosinca 1998. godine, te stoga pravilno tuženo tijelo obrazlaže da se u članku 10. istoga navodi da "uz znak suglasnosti i prihvata svih odredaba ovog ugovora, ugovorne stranke isti vlastoručno potpisuju".

Te iz toga proizlazi pravilan zaključak da se ima smatrati kako je on zaključen 19. prosinca 1998. godine, a ne onog dana kada je prodavatelj svoj potpis ovjerio u Javnobilježničkom uredu. Ovjera potpisa prodavatelja, ima samo tu ulogu da osoba potvrđuje da je kao svoj priznala potpis na određenoj ispravi, te se ovjera ugovora odnosno datum ovjere potpisa ne može u konkretnom slučaju smatrati i danom zaključenja ugovora. 

Komentari (1)
  • fantom
    fantom 23:58 3.2.2014.

    Znaci da je ovjera kod biljeznika apsolutno besmislena i nepotrebna!

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve