Sudska praksa: Tužitelj nije mogao ispuniti obvezu zbog naknadnih okolnosti

Mićo Ljubenko Mićo Ljubenko

Tužitelj je izradio parcelacioni elaborat, ali ga nije predao na provedbu u katastar i zemljišne knjige.

Visoki trgovački sud RH u odluci Pž-1485/03 zaključuje da je ugovor o projektiranju po svojoj pravnoj prirodi ugovor o djelu.

Tim ugovorom tužitelj (izvršitelj posla) se obvezao za tuženika (naručitelja posla) izraditi lokacijsku dozvolu s geodetsko-imovinskim provedbenim radovima u okviru koje obveze se izvršitelj posla obvezao izraditi i parcelacioni elaborat prema lokacijskoj dozvoli te provesti ga u katastru i zemljišnim knjigama.

Također, sud je utvrdio da je tužitelj izradio parcelacioni elaborat, ali istog nije predao na provedbu u katastar i zemljišne knjige i na taj način nije izvršio svoju ugovorom preuzetu obvezu, a što se ne može pripisati krivnji ugovornih stranaka.

Ovo zato što je do nemogućnosti ispunjenja obveze provedbe parcelacionog elaborata u katastru i zemljišnim knjigama došlo zbog uskrate suglasnosti drugih faktičnih posjednika i okolnosti koje su nastupile nakon zaključenja ugovora, a na koje stranke nisu mogle  utjecati.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!