Sudska praksa: Rok zastare za regresno potraživanje tri ili pet godina?

Mićo Ljubenko Mićo Ljubenko

Zastarijevanje počinje teći prvog dana iza dana kada je osiguratelj isplatio naknadu štete oštećeniku.

Vrhovni sud RH u svojoj je odluci Pž-1098/13 dao stav u pogledu roka zastare odnosno da li kod regresnog potraživanja osiguratelja prema svom osiguraniku iz ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti treba primijeniti zastarni rok od tri godine propisan odredbom čl. 380. ZOO-a (stari) ili se ima primijeniti opći zastarni rok od pet godina propisan odredbom čl. 371. ZOO-a. 

Obrazlažući razloge važnosti tužitelj se poziva na odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-3-3948/2006 od 17. prosinca 2008. kojom je zauzet stav da regresno potraživanje osiguratelja prema osobi koja je odgovorna za štetni događaj, pa bio to i osiguranik, zastarijeva u općem zastarnom roku iz čl. 371. ZOO-a.

O navedenom pravnom pitanju revizijski sud je u više odluka izrazio shvaćanje (primjerice Rev-56/00 od 8. srpnja 2004., Rev-1371/09 od 20. travnja 2010.,  Rev-1432/10 od 4. travnja 2012., Revx-420/14 od 9. rujna 2014., Revx 345/15 od 1. rujna 2015.) da  takvo potraživanje zastarijeva u roku od tri godine, a zastarijevanje počinje teći prvog dana iza dana kada je osiguratelj isplatio naknadu štete oštećeniku.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve