Sudska praksa: Prema zakonskoj odredbi ništavi mogu biti samo pravni poslovi

Mićo Ljubenko Mićo Ljubenko

Izjava o otkazu ugovora je jednostrana izjava volje jedne strane kojom prekida trajni ugovorni odnos.

Visoki trgovački sud RH u odluci Pž-2244/13 u slučaju da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za otkaz ugovora tužitelj može tražiti utvrđenje da ugovor nije otkazan, odnosno da je na snazi, ali ne i ništavost tuženikove odluke o otkazu ugovora.

Člankom 103. st. 1. Zakona o obveznim odnosima propisano je da je ugovor, koji je protivan Ustavu, propisima te moralu društva ništav ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon o određenom slučaju ne propisuje što drugo.

Prema navedenoj odredbi ništavi mogu biti samo pravni poslovi. Izjava o otkazu ugovora je jednostrana izjava volje jedne ugovorne strane kojom ona prekida trajni ugovorni odnos sukladno odredbi čl. 358. ZOO-a.

Kod tog instituta ne radi se o pravnom poslu, već o jednostranom aktu kojim jedna ugovorna strana otkazuje sklopljeni ugovor.

Zbog toga izjava tuženika o otkazu ugovora ne može biti ništava u smislu odredbe čl. 103. ZOO-a pa je već iz tog razloga, na temelju samih činjenica navedenih u tužbi, taj tužbeni zahtjev neosnovan.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve