Sudska praksa: Kada projektnoj dokumentaciji manjkaju posebni detalji

Mićo Ljubenko Mićo Ljubenko

Do prodora atmosferske vode u potkrovlju građevine došlo je zbog nestručne i nesolidne izvedbe.

Vrhovni sud RH u odluci Revt-122/02 zauzima stav da je pravilan zaključak nižestupanjskih sudova, da je revident projektne dokumentacije trebao uočiti manjkavost projekta u tom segmentu, te uputiti projektanta da iste ispravi, jer prema odredbi čl. 37.st.4. Zakona o građenju onom kome je povjerena kontrola tehničke dokumentacije odgovara za obavljenu kontrolu.

Sudovi su s osnovnom utvrdili da je razlog što je došlo do prodora atmosferske vode u potkrovlju građevine nestručna i nesolidna izvedba, te da također projektant kao i revizor projekta snose dio odgovornosti (20%) iz razloga što projektna dokumentacija nije dopunjena posebnim detaljima koji bi izvođača radova upućivali na ispravnu izvedbu krovne limarije, izvor tipa i dimenzija krovnog pokrova s obzirom na projektirane razmake armirano-betonskih gredica.

Stoga je II tuženik odgovoran zajedno s projektantom za manjkavosti u projektu uslijed čega je došlo do štete, pa stoga je pravno neodlučna okolnost što II tuženik nije bio u ugovornom odnosu sa izvođačem radova, jer solidaritet I i II tuženika zasniva se na čl. 206. ZOO-a.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve