Ovo trebate znati o pružanju ugostiteljskih usluga na otvorenom

Photo: Zeljko Mrsic/PIXSELL Photo: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Ako ugostiteljsku djelatnost želite pružati u kontejneru, šatoru, klupi, kiosku, mjesto smještaja odredit će općina ili grad.

O raznim oblicima trgovanja na otvorenom već smo pisali, a s obzirom da se bliži sezona ljetovanja, godišnjih odmora i raznih manifestacija na otvorenom ovog puta upoznat ćemo vas sa posebnostima pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenim prostorima.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti definira ugostiteljstvo kao djelatnost pripremanja hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka te pružanja usluga smještaja. Nadalje, Zakon navodi da se takva djelatnost obavlja u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje takvih usluga. Takav objekt može se nalaziti u građevini (kao zgrada, kiosk, kontejner, plutajući objekt); u poslovnom prostoru u kojem se paralelno odvija druga djelatnost; u nepokretnom te priključnom vozilu, željezničkom vagonu te plovnom objektu kojim se obavlja prijevoz putnika; u šatoru, kolicima, na klupi i sl. Usluga kampiranja pruža se na otvorenim prostorima kojim su namijenjeni isključivo za kampiranje.

Ugostiteljske usluge na otvorenom najčešće pružaju:

Pravne i fizičke (obrtnici i trgovci pojedinci) osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - svi oni koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti istu mogu obavljati u ugostiteljskim objektima te pripadajućim vrtovima i terasama (uz zadovoljavanje minimalnih tehničkih i sanitarnih uvjeta posebno za ugostiteljski objekt, a posebno za pripadajući vrt ili terasu). Ugostitelji mogu svoje usluge pružati i izvan ugostiteljskog objekta, prilikom održavanja različitih manifestacija, sajmova na otvorenim prostorima, ali uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o zadovoljavanju sanitarnih uvjeta.

Različite ustanove (javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, zdravstvene ustanove, studentski i učenički domovi, lovačke udruge, udruge pripadnika nacionalnih manjina, ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost, sportske udruge i sl.) na koje se u slučaju pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenom primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljstvu te se u tom slučaju izjednačuju sa ugostiteljima. Ustanove mogu djelatnost ugostiteljstva obavljati samo za svoje članove i to uz prethodno rješenje o zadovoljavanju svih potrebnih minimalnih uvjeta ovisno o vrsti objekta.

Sudionici manifestacija i raznih proslava organiziranih od strane  jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica (u svrhu turističke promidžbe) mogu pružati ugostiteljske usluge uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o zadovoljavanju sanitarnih uvjeta

Fizičke osobe (građani) koje nisu obrtnici mogu (uz odobrenje nadležnog ureda državne uprave) pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili u obliku seljačkog domaćinstva (OPG), a prema uvjetima propisanim Zakonom o ugostiteljstvu. Naravno, ugostiteljske usluge mogu se pružati na otvorenim prostorima domaćinstava. Uz navedeno, građani na vlastitom zemljištu mogu pružati i usluge kampiranja.

Ukoliko gore navedene osobe imaju potrebno rješenje o zadovoljavanju propisanih minimalnih uvjeta, ugostiteljske usluge mogu pružati na mjestima kao što su vrtovi, plaže, ulice, središta mjesta ili grada i sl. Kada se ugostiteljska djelatnost obavlja na izdvojenom prostoru koji čini cjelinu s određenim ugostiteljskim objektom, dijelom građevine ili poslovnim prostorom u kojem se paralelno odvija druga djelatnost, tada udaljenost izdvojenog i baznog prostora ne smije biti veća od 100 metara.

Ako ugostiteljsku djelatnost želite pružati u kontejneru, šatoru, klupi, kiosku, nepokretnom ili priključnom vozilu, mjesto smještaja navedenog odredit će vam općina ili grad (a moguće je da vam odrede i izgled navedenih „ugostiteljskih objekata“).

OPREZ! Jednako kao i u zatvorenim ugostiteljskim objektima i na otvorenim prostorima zabranjeno je dopuštanje konzumacije alkoholnih pića maloljetnim osobama.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!