Kako zaposliti sezonskog radnika u poljoprivredi

Rad sezonskog radnika u poljoprivredi može trajati najduže 90 dana tijekom kalendarske godine

Novim Zakonom o poticanju zapošljavanja (N. N. br. 57/12.), s primjenom od 31. svibnja ove godine, poslodavac može zaposliti osobu na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi. To mogu biti poslodavci fizičke i pravne osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizičke osobe nositelji obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku, piše portal RRIF.

Opseg poslova
Pod poslovima u poljoprivredi smatraju se poslovi bilinogojstva koji obuhvaćaju pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, skupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu preradu i pakiranje. U njih spadaju i poslovi stočarstva koji obuhvaćaju striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda. Poslovni ribarstva obuhvaćaju slatkovodno ribarstvo i jesenski izlov ribe u akvaturi, morsko ribarstvo, odnosno lov na plivarici i izlov tramatom, sortiranje i pakiranje ribe te skupljanje školjaka. Na tim poslovima mogu se zaposliti umirovljenici i osobe koje nisu u radnom odnosu niti obavljaju neku obrtničku djelatnost niti djelatnost slobodnog zanimanja, niti osobe koje su zaposlene na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Ne mogu se zaposliti ni osobe koje imaju utvrđenu opću nesposobnost za rad te osobe koje su osigurane na produženo osiguranje osim ako su osigurane na produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, prilikom sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme.

Trajanje rada
Rad sezonskog radnika u poljoprivredi može trajati najduže 90 dana tijekom kalendarske godine i ne mora biti u neprekidnom trajanju. Poslodavac je obvezan za te radnike kupnjom vrijednosnoga kupona platiti dnevne doprinose za obvezna osiguranja obračunane na dnevnu osnovicu. Dnevna osnovica se utvrđuje dijeljenjem najniže osnovice za plaćanje doprinosa koja u 2012. iznosi 2714,60 kuna podijeljena sa 30 dana. Na tu osnovicu obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup po stopi 15% i II. stup po stopi 5% te doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5% i doprinos za zapošljavanje po stopi 1,7%. Vrijednosni kupon izdaje tijelo državne uprave nadležno za financije (Porezna uprava).

Naknada

Dnevna plaća
Zapošljavanje se obavlja na temelju ugovora koji se sklapa prije početka rada za svaki radni dan predajom i prihvatom vrijednosnoga kupona. Ugovorom se utvrđuje dnevni iznos plaće te rokovi isplate. Ministar rada odlukom će za svaku godinu utvrditi najmanji dnevni iznos plaće. Dnevni iznos plaće podliježe oporezivanju kao drugi dohodak. Porez se obračunava po stopi 25% uvećan za prirez bez priznavanja osobnog odbitka.

Komentari (1)
  • mimagy
    mimagy 12:20 3.7.2012.

    Poštovani, trenutno sam dobio priliku za rad na kartice,jer gazda čeka mojih punih 6 mjeseci prijave na birou da bi me mogao povući kao moje prvo zaposlenje na 1 600 kn preko države (kako to već ide),zanima me da li ću radom na kartice izgubiti pravo prijave na biro?

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!