Iz sudske prakse

Zabrana prodaje ne sprečava zakup
Prema pravnom stajalištu Vrhovnog suda Republike Hrvatske br Revt 84/06 privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine u konkretnom slučaju nije niti je mogla utjecati na pravo tužitelja da tu nekretninu dadu u zakup, odnosno da realiziraju već sklopljene ugovore o zakupu i ostvare korist, tako da šteta koju tužitelji eventualno trpe zbog otkaza (odustanka) zakupaca od već sklopljenih ugovora o zakupu nije nanesena spornom privremenom mjerom.

U prilog tom pravnom stajalištu, kako to pravilno ističe tuženik, govori i odredba čl. 31. st. 1. Zakona o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine br. 91/96) prema kojoj zakup ne prestaje kad treća osoba kupnjom ili po drugoj osnovi stekne od zakupodavca poslovni prostor, a što znači da je pravo otuđenja odnosno njegova zabrana bez utjecaja na zakupni odnos.

Zastara teče od isplate oštećeniku
Prema jedinstvenom pravnom shvaćanju Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. Jpzg 50/07, zastarijevanje regresne tražbine Hrvatskog ureda za osiguranje prema osobi odgovornoj za štetu nanesenu uporabom vozila čiji se vlasnik nije osigurao od automobilske odgovornosti počinje teći prvog dana poslije dana kada je društvo za osiguranje kojemu je Hrvatski ured za osiguranje povjerio obradu i isplatu štete isplatilo naknadu štete oštećenoj osobi. Ako Hrvatski ured za osiguranje obradu i isplatu štete nije povjerio svojem članu, tada zastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kada je Hrvatski ured za osiguranje isplatio naknadu štete.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve