Fond ZB Trend

Naslovnica Fondovi

ZB Trend

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 28.10.2002.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: min. 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za iznose povlaćenja iznad 300.000 kn = 0,00 %, inače:
ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 210,9735 186,7346 212,0609 205,6218 198,8406 156,3998
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 5,00          

Investicijska struktura

Imovina fonda se ulaže u:
  • do 50% imovine fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 10% imovine fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja s popisa zemalja*,
  • do 90% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 25% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja*,
  • do 30% imovine fonda - investicijske fondove koji ulažu pretežno u financijske instrumente navedene u prethodnim alinejama,
  • do 40% imovine fonda - depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. * Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam