Fond ZB Plus

Naslovnica Fondovi

ZB Plus

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Novčani fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 24.07.2000.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 2000 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Daljnje uplate: minimalno 2000 kn, trajni nalog minimalno 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 176,2276 176,0326 176,1143 176,0675 176,0204 175,8239
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,43          

Investicijska struktura

Imovina fonda ulaže se u:
  • bez ograničenja - kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj,
  • bez ograničenja - obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske,
  • bez ograničenja - kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz država članica Europske Unije ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA) i druge instrumente tržišta novca istoga rejtinga,
  • bez ograničenja - obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije ili OECD-a s kreditnim rejtingom rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA),
  • do 10% imovine fonda - dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica CEFTA-e,
  • bez ograničenja - depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • do 10% imovine fonda - investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i OECD-a,
  • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.