Fond ZB Global

Naslovnica Fondovi

ZB Global

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 04.07.2001.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za iznose povlaćenja iznad 300.000 kn = 0,00 %, inače:
ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 180,8743 162,1276 177,5168 172,6430 166,6420 174,4540
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 4,44          

Investicijska struktura

Imovina fonda ulaže se u:
  • od 40% do 90% imovine fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 10% imovine fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja s popisa zemalja*,
  • od 10% do 60% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 15% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja*,
  • do 30% imovine fonda - investicijske fondove koji ulažu pretežno u financijske instrumente navedene u prethodnim alinejama,
  • do 50% imovine fonda - depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. *Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam