Fond ZB Future 2030

Naslovnica Fondovi

ZB Future 2030

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Specijalni fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 24.02.2015.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 50,00 €
Daljnje uplate: min. 50,00 €

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 1,50 % 6 mjeseci i duže = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 114,0124 100,2480 108,9562 99,0237 108,2999 90,6298
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,34          

Investicijska struktura

Ciljevi i investicijska politika

IInvesticijski cilj Fonda je porast vrijednosti udjela do 2030. godine, ulaganjem imovine Fonda u diversificirani portfelj financijskih instrumenata poput udjela u fondovima, dionica, obveznica te instrumenata tržišta novca u skladu s ciljanom strukturom portfelja. Ciljana struktura portfelja odnosi se na unaprijed određenu alokaciju ulaganja među pojedinim kategorijama imovine, na način da ukupni portfelj protekom vremena prema dospijeću Fonda u 2030. godini postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Više pojedinosti na sljedećoj poveznici.