Fond ZB BRIC+

Naslovnica Fondovi

ZB BRIC+

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 13.04.2010.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100,00 eura u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: min. 50,00 eura u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 109,2785 97,7965 104,7507 104,8440 103,3100 95,7884
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,56          

Investicijska struktura

Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica kompanija iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice. Prikupljena novčana sredstva se ulažu u:
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, bez ograničenja,
  • investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te komapnija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, bez ograničenja,
  • dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja*, do 50% imovine Fonda,
  • investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja s popisa zemalja *, do 50% imovine Fonda,
  • obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja*, do 30% imovine Fonda,
  • investicijske fondove koji ulažu pretežno u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja*, do 30% imovine Fonda,
  • depozite i sporazume o reotkupu kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, do 30% imovine Fonda, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda. Popis zemalja: Argentina, Meksiko, Čile, Rep. Koreja, Indonezija, Tajland, Južna Afrika, Tajvan, Kazakstan, Turska, Malezija, Vijetnam