Fond ZB Bond

Naslovnica Fondovi

ZB Bond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 04.07.2001.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno. 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 50 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za ulaganja:
kraća od 1 godine = 0,50 %
1 godina i dulje = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 213,4643 200,0470 212,7849 205,4884 199,8070 195,0447
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,73          

Investicijska struktura

Imovina fonda ulaže se u:
bez ograničenja - obveznice i druge dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a,
bez ograničenja - kratkoročne vrijednosne papire i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a,
bez ograničenja - investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
do 10% imovine fonda - u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire izdavatelja s popisa zemalja*,
do 10% imovine fonda - investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja s popisa zemalja*,
do 50% imovine fonda - depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda moe položiti kao depozit u jednu te istu banku,
terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

*Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam