Fond ZB Aktiv

Naslovnica Fondovi

ZB Aktiv

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: ZB Invest
Početak rada fonda: 26.06.2006.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 700 kn, trajni nalog min. 100 kn
Daljnje uplate: minimalno 700 kn, trajni nalog min. 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za iznose povlaćenja iznad 300.000 kn = 0,00 %, inače:
ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 124,4089 110,3595 119,2498 117,9574 114,8473 124,5570
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 5,19          

Investicijska struktura

Imovina fonda ulaže se pretežito u:
  • do 50% fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 15% imovine fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja s popisa zemalja*,
  • do 70% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
  • do 75% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja*,
  • do 30% imovine fonda - investicijske fondove koji ulažu pretežno u financijske instrumente navedene u prethodnim alinejama,
  • do 50% imovine fonda - depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • *Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. Strategija ulaganja: Cilj i strategija fonda ostvaruju se primarno ulaganjem u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju što ne isključuje mogućnost ulaganja i u druge vrste imovine. Alokacija ulaganja među pojedinim tržištima i kategorijama imovine nije unaprijed određena i može varirati ovisno o tržišnim uvjetima, međutim, imajući u vidu cilj i strategiju fonda, ulaganja u dionice činit će u svakom trenutku dominantni dio portfelja fonda.