Fond You Invest Solid

Naslovnica Fondovi

You Invest Solid

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 24.12.2014.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 20.000 kn
Daljnje uplate: min. 20.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,50 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 104,5733 105,2690 104,3154 105,7575 104,4636 100,0100
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,91          

Investicijska struktura

Fond je namijenjen ulagateljima koji namjeravaju držati sredstva u fondu duže od 2 godine.

Imovina fonda će biti uložena:

  • najviše 10% u dionice i dioničke fondove
  • najmanje 60% u druge investicijske fondove
  • najviše 40% imovine može biti izloženo individualnim ulaganjima kao što su depoziti, instrumenti novčanog tržišta, obveznice, dionice i ostali financijski instrumenti