Fond You Invest Balanced

Naslovnica Fondovi

You Invest Balanced

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 24.12.2014.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 20.000 kn
Daljnje uplate: min. 20.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

1,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 106,1008 105,1358 104,8989 104,0580 101,8500 100,8200
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,26          

Investicijska struktura

Fond je namijenjen ulagateljima koji namjeravaju držati sredstva u fondu duže od 2 godine.

Imovina fonda će biti uložena:

  • najviše 30% u dionice i dioničke fondove
  • najmanje 60% u druge investicijske fondove
  • najviše 40% imovine može biti izloženo individualnim ulaganjima kao što su depoziti, instrumenti novčanog tržišta, obveznice, dionice i ostali financijski instrumenti