Fond Raiffeisen DMF

Naslovnica Fondovi

Raiffeisen DMF

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dob. mirovinski fondovi
Društvo za upravljanje: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF
Početak rada fonda: 26.02.2008.
Početna cijena udjela: 0,00 HRK
Prva uplata:
Daljnje uplate:

Naknade

Ulazna naknada:

Izlazna naknada:

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 248,2943 237,5073 243,8208 237,2986 239,2371 209,8077
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 5,77          

Investicijska struktura