Fond Raiffeisen DMF

Naslovnica Fondovi

Raiffeisen DMF

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dob. mirovinski fondovi
Društvo za upravljanje: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF
Početak rada fonda: 26.02.2008.
Početna cijena udjela: 0,00 HRK
Prva uplata:
Daljnje uplate:

Naknade

Ulazna naknada:

Izlazna naknada:

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 237,7228 234,0684 241,7560 239,1157 234,9087 210,6209
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 5,84          

Investicijska struktura