Fond Platinum Global Opportunity

Naslovnica Fondovi

Platinum Global Opportunity

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Platinum Invest
Početak rada fonda: 21.09.2007.
Početna cijena udjela: 100,00 USD
Prva uplata: minimalno 1.000 kuna
Daljnje uplate: minimalno 1.000 kuna

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 30.09. do 31.12.2010.Inače se obračunava ovisno o razdoblju investiranja:do 6 mjes. = 3,00 %od 6 do 12 mjes. = 2,00 %od 1 do 2 godine = 1,00 %od 2 do 3 godine = 0,50 %više od 3 godine = 0,00 % Izlazna naknada naplaćuje se ovisno o razdoblju investiranja:do 6 mjes. = 3,00 %od 6 do 12 mjes. = 2,00 %od 1 do 2 godine = 1,00 %od 2 do 3 godine = 0,50 %više od 3 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (USD) 16,6489 14,1124 15,7423 15,9229 14,9474 14,5592
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,16          

Investicijska struktura

Minimalno 70% sredstava Fonda biti će plasirana u vlasničke vrijednosne papire multinacionalnih kompanija a koji kotiraju na tržištima zemalja EU-e, CEFTA-e, OECD zemalja i tržišta u nastajanju (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, JAR, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, RH, BiH, Republika Srbija, Crna Gora, te Makedonija);
Do 30% u dužničke vrijednosne papire inozemnih izdavatelja koje kotiraju u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTAe;
Do 30% u dužničke vrijednosne papire koji kotiraju na tržištima sljedećih zemalja: Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, JAR, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, RH, BiH, Republika Srbija, Crna Gora, te Makedonija;
Do 30% u vrijednosne papire čija je cijena temeljena na robi (commodity) a kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima, a izdanim u državama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e kao i drugim zemljama s tržištem kapitala u razvoju (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, JAR, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, RH, BiH, Republika Srbija, Crna Gora, te Makedonija);
Do 10% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e, te na tržištima u sljedećim zemljama: Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, JAR, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, RH, BiH, Republika Srbija, Crna Gora, te Makedonija;
Do 20% u trezorske zapise Ministarstva financija RH, država članica EU i OECD-a;
Do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija;
Do 10% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske;
U opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda.