Fond Platinum Blue Chip

Naslovnica Fondovi

Platinum Blue Chip

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Platinum Invest
Početak rada fonda: 03.01.2008.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 1.000 kuna
Daljnje uplate: minimalno 1.000 kuna

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 30.09. do 31.12.2010.Inače se obračunava ovisno o razdoblju investiranja:do 6 mjes. = 3,00 %od 6 do 12 mjes. = 2,00 %od 1 do 2 godine = 1,00 %od 2 do 3 godine = 0,50 %više od 3 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 94,6760 81,7935 87,2539 88,1340 86,0794 97,6752
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,34          

Investicijska struktura

  • Najmanje 70% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire
  • Najviše 30% neto imovine Fonda u dionice uvrštene na burzama te na tržištima u slijedećim zemljama: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong
  • Najviše 10% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice vodećih inozemnih i multinacionalnih kompanija, a koji su odobreni i nadzirani od strane regulatora na dotičnom tržištu i čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda te, uz uvjet da:
  • - im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela svake od država članica, - su registrirani u skladu s pravom EU odnosno države iz koje potječu te da podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela, - ne ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove
  • Najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan zemalja članica EU
  • Najviše 30% neto imovine Fonda u depozite, kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire te ostale instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranim i uređenim tržištima
  • U terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, isključivo u svrhu zaštite potraživanja i imovine Fonda