Fond PBZ START fond

Naslovnica Fondovi

PBZ START fond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 31.03.1999.
Početna cijena udjela: 64,57 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 143,6038 143,4257 143,5709 143,3998 143,4236 143,4415
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,73          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
  • do 100% u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 60% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 40% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 40% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
  • do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
  • Zahtjev za kupnju/prodaju u PBZ Novčanom fondu moguće je predati do 22:00 sata radnim danom.