Fond PBZ International Multi Asset

Naslovnica Fondovi

PBZ International Multi Asset

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 14.12.2017.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100,00 € min. 15,00 € - trajni nalog
Daljnje uplate: min. 100,00 € min. 15,00 € - trajni nalog

Naknade

Ulazna naknada:

Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Standardna naknada propisana Prospektom fonda 1,00 %

Izlazna naknada:

1,00 % (maksimalna naknada)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 99,3338 94,2238 98,0925 96,7204 94,8228 100,2659
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -0,37          

Investicijska struktura

Imovina fonda ulaže se:

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: UCITS investicijske fondove (IF), instrumente tržišta novca, novčane depozite kod kreditnih institucija, opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice te u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja

  • najviše 100% imovine smije se ulagati u investicijske fondove (IF);
  • najviše 15% imovine smije se ulagati u pojedini IF (ograničenje se ne odnosi na novčane fondove denominirane u euru u koje se plasira višak likvidnosti);
  • maksimalna ex-ante volatilnost fonda iznosi 5% na godišnjoj razini.

U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvještavanja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom.

Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.