Fond PBZ Flexible 30 fond

Naslovnica Fondovi

PBZ Flexible 30 fond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 19.11.2015.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 1.000,00 €
Daljnje uplate: nije određeno

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate pristigle na račun fonda u razdoblju od 19.10. do 31.12.2015. zaključno do 16:00, ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%; standardna naknada 1,00 %

Izlazna naknada:

0,50 % (maksimalna); Ovisno o razdoblju investiranja: do 12 mjeseci = 0,50 % nakon 12 mjeseci = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 108,4020 101,2176 107,7255 105,1356 101,7323 100,3687
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,56          

Investicijska struktura

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:

Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na novčanom, obvezničkom i dioničkom tržištu EU i SAD, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od godine dana.

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja:

Portfelj fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati od izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a.
Izloženost tržištu obveznica primarno će se ostvarivati ulaganjem u investicijske fondove koji su većim udjelom imovine izloženi državnim i korporativnim dužničkim izdavateljima na međunarodnom tržištu. Ovisno o tržišnim uvjetima, fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja iz EU, u obveznice korporativnih izdavatelja iz EU, te u druge investicijske fondove. 
Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, instrumente tržišta novca i novčane investicijske fondove. 
Izloženost dioničkim tržištima EU i SAD-a ostvarivat će se primarno ulaganjem u dioničke investicijske fondove. Alokacija imovine u dioničke investicijske fondove smanjivat će se sa ciljanih (i maksimalnih) 30% imovine, u skladu sa predviđanjima TAA modela.

Ograničenja ulaganja:

  • najviše 30% imovine smije se ukupno ulagati u dioničke investicijske fondove (IF),
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u obveznice municipalnih izdavatelja,
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u dužničke vrijednosne papire (VP) korporativnih izdavatelja,
  • najviše 100% imovine smije se ulagati u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH