Fond PBZ Equity

Naslovnica Fondovi

PBZ Equity

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 05.09.2005.
Početna cijena udjela: 13,44 EUR
Prva uplata: minimalno 100,00 €
Daljnje uplate: minimalno 100,00 €

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %. Inače ovisno o razdoblju investiranja: do 1 godine = 2,00 % od 1 do 2 godine = 1,50 % od 2 do 3 godine = 1,00 % nakon 3 godine = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 13,3973 11,3758 12,8299 12,3480 11,6532 11,5716
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,61          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
 • do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);
 • do 80% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
 • do 10% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
 • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju[5].
 • Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:
 • do 30% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
 • do 30% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
 • do 30% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
 • do 30% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 10% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
 • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima;
 • do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija.
 • [5] Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Arapsku Republiku Egipat, Republiku Indiju, Južnoafričku Rep