Fond PBZ E-START fond

Naslovnica Fondovi

PBZ E-START fond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 24.07.2002.
Početna cijena udjela: 87,69 EUR
Prva uplata: minimalno 100 €, trajni nalog minimalno 25 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 100 €, trajni nalog minimalno 25 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje ulaganja:do 30 dana = 1,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 129,1355 128,6852 128,9801 128,6471 128,7032 139,3393
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,03          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
 • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
 • do 100% u novčane depozite kod financijskih institucija;
 • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
 • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
 • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju[1];
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 10% u udjele u otvorenim obvezničkim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
 • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
 • [1] Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Arapsku Republiku Egipat, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Narodnu Republiku Kinu, Rusku Federaciju. U PBZ Euro Novčanom fondu je uvedena izlazna naknada za sve klijente čije je razdoblje ulaganja kraće od 30 dana, počinje se primjenjivati od 21.05.2010.