Fond PBZ D-START fond

Naslovnica Fondovi

PBZ D-START fond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 13.04.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 USD
Prva uplata: minimalno 100$, trajni nalog minimalno 25$ u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 100$, trajni nalog minimalno 25$ u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 30 dana = 2,00%do 1 godine = 0,50 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (USD) 138,6024 135,9254 137,8931 136,9410 135,5669 132,3265
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,25          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
 • do 100% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od SAD;
 • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
 • do 100% u novčane depozite kod financijskih institucija;
 • do 70% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
 • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
 • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju[2];
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 10% u udjele u otvorenim obvezničkim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
 • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
 • [2] Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Arapsku Republiku Egipat, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Narodnu Republiku Kinu, Rusku Federaciju.