Fond PBZ Conservative 10 fond

Naslovnica Fondovi

PBZ Conservative 10 fond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: PBZ Invest
Početak rada fonda: 10.11.2014.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 1.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: nije određeno

Naknade

Ulazna naknada:

1,00 %

Izlazna naknada:

Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %. Inače ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 0,50 % nakon 6 mjeseci = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 123,1697 118,1353 123,4029 120,8168 117,8084 110,8265
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,56          

Investicijska struktura

PBZ Conservative 10 fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Ciljani sastav portfelja:

  • oko 90% sastojati od izloženosti obveznicama RH i novčanom tržištu, dok će manji dio imovine;
  • oko 10% će biti primarno izloženo dioničkom tržištu SR Njemačke, odnosno drugim tržištima EU u slučaju procjene atraktivnijih prilika za investiranje na tim tržištima.

Dozvoljena je ulaganja:

  • više od 35% u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, jedinice lokalne uprave država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Ograničenja ulaganja:

  • najviše 10% u dioničke investicijske fondove;
  • najviše 10% u obvezničke UCITS fondove;
  • najviše 10% u obveznice municipalnih izdavatelja;
  • najviše 10% u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH.