Fond OTP Uravnotezeni

Naslovnica Fondovi

OTP Uravnotezeni

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 15.12.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: min. 100,00 € (za uplate u valuti €)

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

1,00 % (maksimalna naknada)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 14,2281 13,0883 14,2933 13,6474 13,1815 116,6438
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -3,01          

Investicijska struktura

Fond će ulagati u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
bez ograničenja - u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 65% imovine fonda - u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU,
do 10% imovine fonda - u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 3%,
do 25% imovine fonda - u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
do 20% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,
do 25% imovine fonda - u VP kojima se trguje službenim burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja koje nisu u EU, a redovito posluju,
do 15% imovine fonda - dužničke VP kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u članicama EU i OECD,
do 10% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume,
do 40% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH,
do 10% imovine fonda - u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se ne podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB.

Ciljani omjer između dijela imovine uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke VP ili depozite je 1:1.