Fond OTP start

Naslovnica Fondovi

OTP start

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 27.12.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 1.000 kn
Daljnje uplate: minimalno 1.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 133,2148 133,1859 133,1937 133,1386 133,2847 133,2874
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,93          

Investicijska struktura

Fond će ulagati u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
bez ograničenja - u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 50% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,
do 40% imovine fonda - u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
do 10% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume,
do 40% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH,
maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda.

Prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci.