Fond OTP Short-term bond

Naslovnica Fondovi

OTP Short-term bond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 18.05.2017.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100,00 € (u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate: min. 100,00 € (u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

1,00 % (maksimalna naknada)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 100,3220 100,1892 100,4686 100,3615 100,1793 99,9940
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,09          

Investicijska struktura

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeću imovinu:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje: VP) koje je izdala ili za koje jamči RH,
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija iz RH i drugih članica EU,
  • do 100% u dužničke VP koje su izdale ili za koje jamče druge članice EU,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave RH ili druge članice EU te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u RH,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u drugoj članici EU,
  • do 10% u udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, pri čemu se imovina tih fondova pretežno ulaže u nisko rizične dužničke VP u RH, drugim članicama EU i OECD-a/CEFTA-e.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja imovinom: - repo transakcije koje obuhvaćaju repo i obrnute repo sporazume do 20% imovine Fonda. 

Osim navedenih ograničenja ulaganja, Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 25% imovine Fonda. To znači da će najmanje 75% imovine Fonda biti uloženo u vrijednosne papire ili depozite denominirane u euru.