Fond OTP Meridian 20

Naslovnica Fondovi

OTP Meridian 20

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 28.04.2008.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 400 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 40 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu ulaganja:
Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 3 mjes. = 2,50 %
od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 102,8109 96,0520 102,2609 98,5550 98,0983 94,6864
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,57          

Investicijska struktura

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
bez ograničenja - dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske,
do 30% imovine Fonda - dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske,
do 50% imovine Fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja,
do 40% imovine Fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja,
do 30% imovine Fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja Zajednice nezavisnih država (Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan), zatim Turske, Izraela, Egipta, Alžira, Maroka, Libije, Tunisa, Nigerije i Južnoafričke republike, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja,
do 20% imovine Fonda - investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije, odnosno fondove koji su tamo registrirani,
do 15% imovine Fonda - depozite kod financijskih institucija,
do 15% imovine Fonda - sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume).

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost dioničkom tržištu, neće biti manja od 65% imovine Fonda.
Imovina Fonda pretežno će biti uložena na tzv. tržištima u nastajanju (eng. “Emerging Markets“). Riječ je o tržištima u državama koje ne pripadaju grupi najrazvijenijih zemalja svijeta (prema kriteriju veličine bruto domaćeg proizvoda po stanovniku). Općenito, takva tržišta karakterizira niža razina likvidnosti u odnosu na razvijenija financijska tržišta, a posljedično i većom razinom rizika, ali su stoga i ulagači na takvim tržištima kompenzirani i većim očekivanim prinosima u dužem vremenskom roku.
Iako su hrvatske dionice u ograničenjima ulaganja navedene bez ograničenja, poslovanjem Fonda neće se preferirati ulaganja u financijsku imovinu kojom se trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj. Primarna tržišta na kojima će se ulagati imovina Fonda su, osim same Republike Hrvatske, tržišta u državama šireg okruženja Republike Hrvatske: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovenija i Srbija.
U širem smislu, a u skladu s ograničenjima ulaganja Fonda, imovina Fonda bit će uložena u globalnoj financijskoj regiji Istočne Europe, Bliskog Istoka i Afrike (tzv. EEMEA – East Europe, Middle East and Africa“) i to u onim državama koje imaju funkcionirajuća tržišta kapitala s primjerenim stupnjem pravne zaštite ulaganja.