Fond OTP Indeksni

Naslovnica Fondovi

OTP Indeksni

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 27.12.2007.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 3.000 kn
Daljnje uplate: minimalno 300 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 3 mjes. = 2,50 %
od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 49,5800 41,4464 46,5754 45,2429 42,0614 47,3772
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -1,71          

Investicijska struktura

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX. Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
  • do 10% sredstava - dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka,
  • bez ograničenja - dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj,
  • do 10% imovine Fonda - sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume)
  • Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, neće biti manja od 90% imovine Fonda Fond će za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni. Kao pojašnjenje, CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (eng. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. Zbog same definicije CROBEX-a kao indeksa tržišne kapitalizacije, CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala. Više informacija o dioničkom indeksu CROBEX mogu se naći na web stranici Zagrebačke Burze ([url="http://www.zse.hr"]www.zse.hr[/url]).