Fond OTP e-start

Naslovnica Fondovi

OTP e-start

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 05.02.2013.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 1000.00 kn
Daljnje uplate: min 100.00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Ovisno o razdoblju investiranja: do 15 dana = 1,50 %; duže od 15 dana = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 101,7061 101,8521 101,7334 101,7368 101,9532 102,5793
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,23          

Investicijska struktura

OTP euro novčani fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi), ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjom od 75% imovine fonda. Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. 

Imovina fonda će se ulagati u sljedeće financijske instrumente i depozite i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  1. bez ograničenja u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
  2. bez ograničenja u depozite kod financijskih institucija iz RH i zemalja članica EU,
  3. bez ograničenja u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, zemlja članica EU,
  4. do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
  5. do 40% u dužničke do 40% u VP koje je izdala ili za njih jamči zemlja članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u EU,
  6. do 10% u OIF (otvorene investicijske fondove) koji su registrirani u RH ili zemljama članicama EU, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke VP u RH, državama članicama EU i OECD-a, CEFTA-e,
  7. do 10% u repo i obrnute repo sporazume, odnosno do 40% imovine u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH.

Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 20% imovine Fonda. To znači da će najmanje 80% imovine fonda biti uloženo u VP ili depozite denominirane u euru. Bilo kakva izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Fond može ulagati u neuvrštene VP, a takva ulaganja uređena su u skladu sa Zakonom i drugim propisima donesenim po osnovi Zakona. Udio dužničkih vrijednosnih papira u Fondu kojima je kreditni rejting manji od BBB neće biti veći od 10% imovine fonda, pri čemu se u taj limit ne računaju dužnički  VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH.