Fond NETA New Europe

Naslovnica Fondovi

NETA New Europe

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest d.d.
Početak rada fonda: 03.11.2008.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 350 kn
Daljnje uplate: minimalno 350 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.Inače ovisno o iznosu uplate:do 300.000,00 kn = 2,00 %od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 6 mjeseci = 0,50 %iznad 6 mjeseci = 0,00 %Za isplate u iznosu:iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 54,4309 58,8804 54,6982 59,4115 57,9239 70,9838
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -4,16          

Investicijska struktura

Strategija ulaganja fonda je sljedeća:

  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz RH, Slovenije, Turske, Bugarske, Rumunjske, Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Češke, Poljske i Mađarske, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Madžarske): Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam
  • maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
  • maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH, države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje
  • maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo
  • maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca i to maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH i maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e
  • maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana
  • maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja OIF s javnom ponudom (članak 3.)
  • maksimalno do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP
  • ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda