Fond NETA Global Developed

Naslovnica Fondovi

NETA Global Developed

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest d.d.
Početak rada fonda: 30.11.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 350 kn
Daljnje uplate: minimalno 350 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.Inače ovisno o iznosu uplate:do 300.000,00 kn = 2,00 %od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 6 mjeseci = 0,50 %iznad 6 mjeseci = 0,00 %Za isplate u iznosu:iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 89,7564 88,6878 85,0760 89,4067 84,8699 103,6119
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,71          

Investicijska struktura

Fond će ulagati:

  • najmanje 75% imovine fonda - u dionice hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država EU, članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije,Turske, Albanije i Ukrajine,
  • najviše 25% imovine fonda - u obveznice izdavatelja u gore navedenim državama i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja u gore navedenim državama,
  • najviše 10% imovine fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima izdavatelja u gore navedenim državama,
  • najviše 10% imovine fonda - u udjele i dionice investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dionice i obveznice izdavatelja u gore navedenim državama. Kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 5 % godišnje, te Prospektom i/ili Statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže imovina ovog Fonda mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova,
  • najviše 25% imovine fonda - u depozite u financijskim institucijama RH.
  • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, međunarodne orgnizacije, jedinice lokalne samouprave, te države EU, OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom. Prilikom ulaganja imovina Fonda u VP izdavatelja iz gore navedenih država, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona.