NETA G Dynamic EM

Osnovni podaci
Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: NFD Holding d.d.
Početak rada fonda: 03.03.2009.
Početna cijena udjela: 10,00 EUR
Prva uplata: min. 100 kuna
Daljnje uplate: min. 100 kuna
Naknade
Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 12 mjeseci = 4,00 %od 12 mj. do 24 mj. = 3,00 %od 24 mj. do 36 mj. = 2,00 %od 36 mj. do 48 mj. = 1,00 %više od 48 mjeseci = 0,00 %

Prinosi
  2014. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 8,5853 8,6256 8,6574 8,6467 8,8508 10,8154
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -2,02          

Investicijska struktura

AC Global Dynamic Emerging Markets je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju druge investicijske fondove što znači da se radi o fondu fondova. Strategija Fonda je ulaganje u dioničke fondove čija su ulaganja u najvećoj mjeri usmjerena na tržišta u razvoju. Raspodjela ulaganja je sljedeća:
  • najmanje 40% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
  • do 50% u obvezničke i novčane investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
  • do 50% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani u RH
  • do 20% u novčane investicijske fondove koji su registrirani u RH
  • do 20% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH i zemljama članicama EU
  • U financijske izvedenice s ciljem zaštite portfelja i ostvarivanja investicijskih ciljeva
  • Dokumenti