Fond NETA Frontier

Naslovnica Fondovi

NETA Frontier

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: MP Invest
Početak rada fonda: 06.03.2008.
Početna cijena udjela: 400,00 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate u iznosu:do 350.000 kn = 3,00 %350.000,01 do 700.000 kn = 2,50 %700.000,01 do 1,4 Mio kn = 1,50 %1.400.000,01 do 2,1 Mio kn = 1,00 %2.000.000,01 kn i više = 0,50 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 511,6331 469,9676 496,9721 476,5163 469,5090 576,7948
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,09          

Investicijska struktura

MP-MENA.HR je dionički otvoreni investicijski fond s politikom investiranja na kapitalna tržišta Bliskog istoka i Sjeverne Afrike odnosno dionice izdavača geografskog teritorija Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Karakteristika fonda MP-MENA.HR je što burze preko kojih se ulaže u vrijednosnice nisu, većinom, članice [url="http://www.world-exchanges.org"]WFE-a[/url]. Investicije će biti u velikoj mjeri usmjerene u dionice dobro poznatih poduzeća s kojima se trguje na organiziranim tržištima vrijednosnim papirima i za koje analize kažu da imaju potencijal realizacije kapitalne dobiti na osnovi temeljnih i tehničkih pokazatelja te relativne podcjenjenosti. Stvaran udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisiti će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama. Ocjenjivanje realizacije investicijskih ciljeva slijediti će kvartalno i na temelju usporedbe rezultata poslovanja MP-MENA.HR s rezultatima poslovanja drugih domaćih i stranih otvorenih investicijskih fondova koji imaju primjerenu investicijsku politiku te s promjenu indeksa (benchmark) koji odražava promjenu vrijednosti dionica na kapitalnim tržištima Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Fond će ulagati najmanje 75% svojih sredstava u dionice izdavatleja s kojima se trguje na organiziranim tržištima vrijednosnih papira. Otvoreni fondovi investicije će uložiti u vrijednosne papire izdavatelja i instrumente novčanog tržišta:
  • arapskih država (od najmanje 10% do najviše 50%)
  • država Bliskog istoka (od najmanje 10% do najviše 50%)
  • afričkih država (od najmanje 10% do najviše 50%)
  • Fond će svoju imovinu ulagati u udjele odnosno dionice drugih investicijskih fondova, kod kojih je investicijska politika usmjerena u dionice dobro poznatih poduzeća i koja će ispunjavati uvjete navedene u prospektu MP.GLOBAL.HR Fond će ograničeno ulagati u instrumente novčanog tržišta (do 25%) i depozite banaka ( do 25%). Ulaganje u druge prenosive vrijednosne papire i instrumente novčanog tržišta iznositi će najviše 10% vrijednosti svih sredstava otvorenog fonda. Fond može sklapati terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima, na uređenom javnom tržištu, na uređenom javnom tržištu države članice koje redovito posluju, na službenoj kotaciji burze vrijednosnih papira ili na drugom uređenom javnom tržištu država koje nisu članice Europske unije koje redovito posluje i financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC) pod uvjetom navedenih u prospektu MP.MENA.HR Ako neuvršteni vrijednosni papir nakon jedne godine nije uvršten na neku kotaciju ili drugo uređeno tržište, ulaganje imovine fonda u neuvrštene vrijednosne papire ne smije biti više od 2% neto