Fond KD Victoria

Naslovnica Fondovi

KD Victoria

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: KD Investments
Početak rada fonda: 11.05.1999.
Početna cijena udjela: 1,32 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 2,00 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,50 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 1,00 %
2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,50 %
iznad 3 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 20,9990 18,4508 20,1286 20,1211 19,1725 21,3971
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 7,49          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
 • neograničeno - u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
 • neograničeno - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
 • do 20% imovine fonda - u dionice izdavatelja iz Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
 • do 20% imovine fonda - u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 40% imovine fonda - u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH i članica EU, OECD i/ili CEFTE, u novčane depozite financijskih institucija, u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
 • do 20% imovine fonda - u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i/ili država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 20% imovine fonda - u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i/ili država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 10% imovine fonda - u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i/ili država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 10% imovine fonda - u vrijednosnice koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od Burzi vrijednosnica ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu,
 • do 10% imovine fonda - u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
 • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.
 • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, jedinice lokalne uprave država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). *Pojam „Države s tržištem kapitala u razvoju“ odnosi se na Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazakstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Arapsku Republiku Egipat.