Fond KD Prvi Izbor

Naslovnica Fondovi

KD Prvi Izbor

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: KD Investments
Početak rada fonda: 12.02.2003.
Početna cijena udjela: 1,32 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,00 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 0,75 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,25 %
iznad 3 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 16,5533 14,0854 15,8783 15,7565 15,0086 14,4846
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,23          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
 • bez ograničenja - u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH,
 • bez ograničenja - u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, OECD i/ili CEFTE,
 • bez ograničenja - u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
 • do 20% imovine fonda - u novčane depozite financijskih institucija,
 • do 20% imovine fonda - u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 20% imovine fonda - u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 20% imovine fonda - u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
 • do 20% imovine fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
 • do 20% imovine fonda - u dionice izdavatelja iz Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 10% imovine fonda - u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i/ili država s tržištem kapitala u razvoju*,
 • do 10% imovine fonda - u vrijednosnice koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od Burzi vrijednosnica ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu,
 • do 10% imovine fonda - u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
 • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.
 • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, jedinice lokalne uprave država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). *Pojam „Države s tržištem kapitala u razvoju“ odnosi se na Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, JAR, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazakstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, UAE, Arapsku Republiku Egipat. Odlukom HANFA-e KD Adria Bond mijenja naziv u KD Prvi Izbor i postaje fond fondova.