Fond KD Nova Europa

Naslovnica Fondovi

KD Nova Europa

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: KD Investments
Početak rada fonda: 15.10.2007.
Početna cijena udjela: 1,37 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 2,00 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,50 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 1,00 %
2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,50 %
iznad 3 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 6,7196 5,7891 6,7706 6,5481 5,8862 5,9735
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,83          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulagat će se najmanje 60%, u sljedeće vrste (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel imovini Fonda) vlasničkih VP (dionica):
 • neograničeno u vlasničke VP zemalja i izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruska federacija;
 • Osim u vlasničke VP, Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće vrste VP (također uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
 • do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH;
 • do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
 • do 40% u novčane depozite financijskih institucija;
 • do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH;
 • do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
 • do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;
 • do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji pretežno ulažu u države Istočne i JIE, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a;
 • do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji su registrirani u slijedećim državama - Republikama Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
 • do 10% u VP koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od Burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu;
 • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih VP izdanih od strane RH;
 • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.
 • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH i jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave RH. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.