Fond KD Europa

Naslovnica Fondovi

KD Europa

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Ilirika Investments
Početak rada fonda: 26.10.2004.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 50 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate u iznosu:do 500.000 kn = 3,00 %500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 131,9028 118,8089 125,4921 128,1735 126,8102 118,0907
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 4,98          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
  • bez ograničenja - u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
  • do 45% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e (osim Hrvatske);
  • do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
  • do 25% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
  • do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
  • do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
  • do 35% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama;
  • do 10% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.