Fond KD BRIC

Naslovnica Fondovi

KD BRIC

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Ilirika Investments
Početak rada fonda: 03.01.2010.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate u iznosu:do 500.000 kn = 3,00 %500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

0,00%

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 91,2963 79,8886 93,0886 96,4854 80,1417 82,3490
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,71          

Investicijska struktura

Ilirika BRIC je dionički otvoreni investicijski fond s politikom investiranja na azijska i južnoamerička tržišta kapitala, odnosno dionice izdavatelja iz Kine (rastuća velesila, najjača ekonomska sila), Indije (najcijenjenija te vidljivo rastuća obrazovna radna snaga), Brazila (jaka ekonomska sila bogata prirodnim izvorima) i Rusije (među najvećim nalazištima zemnog plina i nafte u svijetu). Fond Ilirika BRIC namijenjen je ulagateljima:
  • koji optimistično gledaju na budući razvoj, odnosno gospodarski rast tržišta kapitala azijskog i južnoameričkog kontinenta, kao i na daljnjji razvoj tržišta kapitala u razvoju općenito;
  • koji žele svoju imovinu investirati u dioničke i dužničke vrijednosne papire te druge financijske instrumente;
  • koji žele diverzificirati svoja slobodna sredstva i za to su spremni preuzeti rizik s ciljem da dosegnu viši prinos (u usporedbi s manje rizičnim ulaganjima - npr. depoziti ili obveznice);
  • koji su svjesni kvalitete i imaju povjerenja u investicijsku politiku društva Ilirika Investments d.o.o.
  • Otvoreni investicijski fond Ilirika BRIC osnovala je i njime upravlja Ilirika Investments d.o.o.