Fond InterCapital Short Term Bond

Naslovnica Fondovi

InterCapital Short Term Bond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: VB Invest
Početak rada fonda: 06.11.2007.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 3.000 kn
Daljnje uplate: minimalno 3.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00%

Izlazna naknada:

0,00%

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 130,8532 130,7136 130,8020 130,7419 130,7052 130,1038
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,07          

Investicijska struktura

Imovina fonda će se ulagati najvećim dijelom u kratkoročne vrijednosne papire, depozite i instrumente tržišta novca. Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
  • neograničeno - u kratkoročne VP i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH ili su izdane od članica EU i članica OECD - a;
  • neograničeno - u depozite kod financijskih institucija;
  • do 40% imovine Fonda - u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH ili su izdane od članica EU i država članica OECD-a;
  • do 40% imovine Fonda - u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU i članicama OECD-a, osim mjenica;
  • do 20% imovine Fonda - u municipalne dužničke VP izdanih od strane subjekata u RH;
  • do 10% imovine Fonda - u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
  • u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
  • do 20% imovine Fonda - u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine Fonda;
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.