Fond InterCapital SEE Equity - klasa B

Naslovnica Fondovi

InterCapital SEE Equity - klasa B

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: ICAM
Početak rada fonda: 19.04.2007.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 10 udjela
Daljnje uplate: minimalno 1 udjel

Naknade

Ulazna naknada:

Prvu godinu od osnutka se ne naplaćujeinače iznosi 1,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 1 godine = 3,00 %od 1 do 2 godine = 2,00 %iznad 2 godine = 1,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 122,2739 103,9154 117,9532 110,2055 110,5513 101,0586
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,29          

Investicijska struktura

Fond ulaže u vlasničke vrijednosne papire, obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz RH, zemalja članica EU, OECD-a, CEFTA-e, Zajednice nezavisnih država, Rep. Srbije, BiH i CG te investicijske fondove dopuštene Zakonom.
  • maksimalno 70% imovine fonda - u vlasničke vrijednosne papire
  • maksimalno 30% imovine fonda - u obveznice i ostale kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosima
  • maksimalno 30% imovine fonda - u investicijske fondove
  • maksimalno 30% imovine fonda - u depozite (iznimno više za održanje likvidnosti)